Spelregels padel

Serveren

 • Onderhandse service startend met de bal die 1 x stuitert achter de servicelijn.
 • Één voet moet op de grond blijven staan tijdens de service en mag de niet raken of overschrijden.
 • De bal moet onder heuphoogte geraakt worden.
 • De service moet zoals bij tennis diagonaal gegeven worden in het tegenovergestelde servicevlak. De bal mag de rastering niet raken, wel het glas.
 • Je krijgt 2 pogingen.
 • Service die het net raakt = opnieuw serveren
 • Je start altijd rechts met serveren = idem tennis
 • Scores zijn zoals tennis

Spelverloop

 • De bal mag maar 1 x stuiteren op de grond
 • Je mag de bal voor of na de bots spelen
 • De bal mag de rastering of glazen wand niet rechtstreeks raken.
 • Je mag je eigen speelwand gebruiken om de bal over het net te slaan, niet tegen je eigen rastering.
 • Wisselen van kant gebeurt na een oneven aantal games.

Rankings

 • Padel klassementen:
 • Heren: P100 – P200 – P300 – P400 – P500 – P750 – P1000
 • Dames: P50 – P100 – P200 – P500
 • Opdat niet iedereen in het klassement P100 zou starten, wordt je initieel padel-klassement berekend a.d.h.v. je tennisklassement.